Ferring A/S offentliggør lukning af produktionsstedet i Vanløse ved udgangen af 2008

Ferring A/S offentliggør lukning af produktionsstedet i Vanløse ved udgangen af 2008
05 April 2005 pulse

Ferring A/S offentliggør lukning af produktionsstedet i Vanløse ved udgangen af 2008

København, Denmark – 5 April, 2005 –

Ferring A/S meddelte i dag, at produktionen på virksomheden i Vanløse skal afvikles for helt at ophøre ved udgangen af 2008.

Den gradvise nedtrapning begynder allerede næste år og vil føre til tabet af de 213 arbejdspladser, der i dag er lokaliseret på Vanløse-fabrikken. Alle medarbejdere, der påvirkes, får tilbudt en fordelagtig fratrædelsesgodtgørelse, hjælp til genplacering, træning samt personlig rådgivning.

“Det er en trist dag for virksomheden – og ikke mindst for medarbejderne at erfare, at deres gode, mangeårige arbejdsplads må lukke”, siger bestyrelsesformand Ole Kjerulf-Jensen.

“Selv om produktionen i Vanløse lever op til alle miljømæssige og tekniske forskrifter, vil det i det lange løb blive vanskeligt med de stadig stigende krav, der stilles til moderne produktion af lægemidler, at opretholde produktionen i Vanløse. Virksomhedens nuværende placering giver desværre ikke tilstrækkelige muligheder for den nødvendige modernisering og ekspansion.”

Størstedelen af hvad der for tiden produceres på den snart 40-årige virksomhed i Vanløse vil blive flyttet til Ferrings øvrige produktionssteder i bl.a. Tjekkiet og Schweiz. Den resterende del af produktionen vil blive flyttet til kontraktproducenter andre steder i Europa.

For yderligere informationer kontakt Ferring Pharmaceuticals A/S

Ole Kjerulf-Jensen
+28 78 7023

Lars Peter Brunse
+28 78 7783

Press Kit
Press release View

This page is not intended for patients or for members of the general public. It is only intended to be used by healthcare professionals.

OK

Cette page n'est pas destinée aux patients ou au grand public. Il est uniquement destiné à être utilisé par des professionnels de santé.

OK

Ik bevestig dat ik een professionele zorgverlener ben of een zakelijke relatie heb met Ferring Pharmaceuticals

OK

Ez az oldal nem betegeknek, vagy nagyközönségnek szól. Az oldalt kizárólag egészségügyi szakemberek használhatják.

OK

Ta strona nie jest przeznaczona dla pacjentów ani dla ogółu odwiedzających. Ta strona stworzona jest dla pracowników sektora ochrony zdrowia.

OK

Эта страница не предназначена для пациентов или для широкой публики. Она предназначена только для медицинских работников.

OK